Работно Облекло Бургас

Работно облекло за готвачи

Вида на двуредната куртка, високата шапка и връзката ни карат да се зачудим дали работното облекло на готвача е резултат на моден каприз или е продиктувана от ежедневието необходимост. Това всъщност можем да разберем ако се поразровим в не много далечното минало и по-точно към средата на XIXвек. Тогава готвачът Мари-Антоан Карем решил,че белия цвят е най-подходящ за униформата на готвача. Основната причина за неговото предпочитание към цвета била символичното му значение, което съответства на чистотата. А чистотата в кухнята, както знаем е от огромно значение за клиента, защото е пряко свързана с неговото здраве. Двуредните куртки също се появяват сред кухненския персонал в този период от време. И споменавайки велики готвачи, можем да отбележим и изисканият принос на Ескофия, който държал изключително много на униформата на своите служители, която освен изрядно чиста трябвало да се носи и винаги в пълен комплект. Ескофия се опитал да възпита навик в служителите си да носят сако и вратовръзка дори в извън работно време.

След това кратко въведение ще обърнем внимание и на отделните части от работното облекло на готвача.

Готварска шапка

Шапката на готвача е може би най-интересната част от облеклото му. Тя е негов отличителен белег и няма как да не се отличава и с интересна история. Изглежда, че дизайнът и започва да се оформя още от VII век. Предполага се, че тогава готвачите били възприемани като хора с научни познания, а такива хора често били преследвани. Най-добро убежище, както в много исторически моменти, се оказват местните църкви, от което следва, че са се дегизирали и като църковни служители. Знаем, че шапката е част от облеклото на свещеника и логично започва да се носи и от готвачите, укриващи се в храма. От богоязливост обаче, те заменят черната шапка на свещеническото облекло с бяла. Има и друг вариант на тази история.Този път католическите свещеници, оказали се в немилост пред Хенри VIII (владетел на Обединеното кралство) намерили подходящо прикритие като кухненски работници и верни на сана си започнали да носят шапки, подобни на епископската митра. Безмилостния Хенри VIII се среща и в още една история. Този път като палач на личния си готвач. Оплешивяващият готвач неволно допуснал да попадне косъм в супата на краля и бил обезглавен за тази небрежност. По разпореждане на Хенри новият му готвач бил длъжен да носи шапка.

Работно облекло за готвачи

Има и история, която изглежда доста интересна от практична гледна точка. Този път се пренасяме в XVI в., в дворцовите кухни и европейските елегантни ресторанти. Поради липса на вентилация в кухненските помещения се отделяла много кондензирана пара, а мазнината се натрупвала на пластове по тавана. За да се предпазят главите си от капещата мазнина, готвачите използвали колосани стари парчета платно, оформени като висок цилиндър с торбичка.В торбичката се поставяли парцали, които да абсорбират мазнината.

Древните асирийци изглежда също имат своя принос. И тук не става въпрос за прикритие или практичност, а за високо обществено положение. Отравянето бил предпочитан метод за убийство в древността, поради което готвачите били внимателно подбирани. Често на готвача му се давал сан и му било позволявано да носи нещо като корона от плат. След това се появили плисета, имитиращи острите ръбове на короната на владетеля. Достойният за тази шапка готвач би трябвало да може да сготви яйце по сто начина.

В малко по-близкия до нашето съвремие период от време XVIII- XIX в., Антоан Карем смята, че статута на готвачите трябва да се подчертае с помощта на шапката. Според него главните готвачи трябва да са с високи шапки, а помощниците с такива прилични на кепе. Това е запазено като правило в големите хотели и ресторанти. Самият Карем носел шапка, висока 45см.

Готварска куртка

Двуредната куртка лесно може да бъде презакопчана, за да се прикрият нежеланите петна. Двата слоя плат имат и допълнителни предимства, предпазвайки работещия от контакт със силната топлина и горещите пръски от приготвяната храна. Изработва се от негорим материал, какъвто е памукът например.

Връзка за готвачи

В началото готвачите са носели прости памучни кърпи, с които да попиват потта от челата си в горещите кухни. В последствие тази кърпа се оказва завързана на най-удобното място за това – около врата. Но кърпата намира и други приложения. Това парче плат не рядко се оказва полезно при наранявания с остър нож, може да се използва и като турникет или бандаж. Естетичния вид на триъгълната кърпа придава завършен вид на униформата на готвача.

Престилка за готвачи

Престилката на готвача трябва да го предпазва от нежелани инциденти, свързани с разливане и изгаряне. Затова се препоръчва да бъде с по-голяма дължина.

Панталони за готвачи

За панталона няма строго определен цвят. Наложеният бял панталон от Карем се използва и днес, особено от пекарите, но цветовете варират в различните гами. Най-практични и предпочитани са обаче панталони със сини и бели карета или панталони с черни и бели карета. Предимството им е, че малките петна по тях трудно се забелязват.

Прочетена 700 пъти
Вие сте тук:Home Блог Работно облекло за готвачи