Работно Облекло Бургас

Видове работни облекла

Значителна част от човешкият живот преминава на работното място. За да се поддържа работоспособност и осигури безопасност на работното място са необходими средства за индивидуална и колективна защита. Целта е да се избегнат неблагоприятни външни фактори като: механични, физически, химични, атмосферни или биологични. Съвременното работно облекло трябва да отговаря за обезпечаването на десет защитни свойства. Този сложен комплект от изделия е предназначен за експлоатация през различните сезони, с температури от -25 до +50 градуса. Осигуряват защита от вредното влияние на UV лъчи, морската вода, евентуални агресивни фактори в промишлените производства, а в някои случаи предпазват и при екологична катастрофа.

Видове работни облекла

 При избора на работно облекло, трябва да се обърне внимание на материята, от която е изработено то. Тъканта трябва да е съобразена с производствените условия и с качество, което да позволява дълъг срок на експлоатация, което не е лесно да се постигне в опасните индустриални производства. Голямо предимство притежават работните облекла, изработени от смесени тъкани, т.к. са с синтетично – енергетичния ефект на памук и полимерни материали. Тази тъкани са едновременно леки и здрави. Но когато говорим за огнезащитно работно облекло, така необходимо на пожарникари, енергетици и служители на нефто-газовите компании, се използват антистатични тъкани, защото в тях не се натрупва статично електричество по време на работа. В някои тъкани се съдържат токопроводими власинки, които отклоняват електростатичния разряд. Както тъканите обаче,  така и прилежащите им копчета, катарами, ципове и др., трябва да отговарят на съответните условия.

Когато се избира сигнално облекло, трябва да се знае, че то подлежи на задължителна сертификация, т.е има приложен сертификат за годност и проведени тестове. Сигналното облекло се произвежда по стандарт на Европейския съюз с методика за определяне нивото на риска на конкретното работно място и подбиране на определен клас сигнално работно облекло. Класът  на сигналното облекло и светлоотразяващия материал се отбелязват на етикета. Високия клас дава по-дълъг срок на експлоатация и по-добро светлоотразяване. 

Прочетена 731 пъти
Вие сте тук:Home Блог Видове работни облекла